Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Biofermentory

Výrobní řada mobilních biofermentorů pro kompostárny
BF/6  BF/8 BF/10 mobilní
BF/15 stacionární

Firma Green Machines a.s.. Doporučuje budoucím zákazníkům využit sestavu dvou menších biofermentoru BF/6 nebo BF/8 a tím je zajištěná možnost, že se provoz a využití biofermentorů stane více variabilní. V sezoně kdy je hodně materiálu se využijí oba fermentory a mimo sezonu se muže požít jeden. V běžném provozu se vždy jeden biofermentor naplní a druhý vyprázdní tím je zajištěno kontinuální zpracování bioodpadů a výhodou je i provoz v zimních měsících. Výrazná úspora nákladů oproti konkurenci a to jak pořizovacích tak provozních. Prakticky nulová potřeba náhradních dílů po celou dobu provozu. Lepší využitelnost a přizpůsobení potřebám zákazníků při provozu biofermentorů. Pro vlastní provoz je potřeba zajistit zpevněnou plochu a přípoj elektřiny zásuvku. Nemáte zavedenou elektřinu na kompostárně nevadí. Naše fermentory lze dodat i v provedení bez potřeby připojení na vedení elektřiny.

 1. Variabilní řešení dle množství a skladby odpadů s návaznosti návrhu velikosti provozu
 2. Zástavba do stávajících prostor a hal
 3. Biofermentor je uveden do provozu do 2 hodin po montáži
 4. Úspora finančních prostředků obcí a měst
 5. Dodávky kompletních technologií na klíč
 6. Výroba ekologického paliva
 7. Sledování procesů v biofermentoru
 8. Minimální náročnost na obsluhu
 9. Bioreaktory jsou mobilní, nepotřebujete stavební povolení
 10. Významné patentové technologie u původních biofermentorů
 11. Využití kalů z ČOV
 12. Zpracování odpadů z jídelen a domácností, vč. zpracování tuků
 13. Zpracování veškerých biologicky rozložitelných odpadů z měst a obcí
 14. Zpracování papíru a vytříděných odpadů z TKO
 15. ...