Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Využití a zhodnocení drůbežího trusu.

Suchá technologie modulových biofermentorů.

Drůbeží trus jsou vaše peníze.

Zhodnocení trusu ke komerčním účelům pro širokou řadu zákazníků

 1. Široké hygienické zhodnocení drůbežích exkrementů.
 2. Možnost využití případných odpadů z porážek drůbeže.
 3. Výrazné snížení pachových zátěží okolí chovu.
 4. Hygienické hodnocení je možné modulárně dále rozvíjet.
 5. Stabilizace a další hygienické zhodnocení suchého hnojiva dalším aerobním kompostováním v biofermentorech.
 6. Tekutá hnojiva jsou hygienicky bezvadná.
 7. Nedochází ke vzniku prachu při vynášení drůbežího trusu.
 8. Zisk pro provozovatele a pro životní prostředí.
 9. Vytápění drůbežího chovu odpadním teplem.
 10. Šetření minerálních hnojiv.
 11. Nedochází k nákladům na dopravu.
 12. Zmenšení vlastní energetické spotřeby.
 13. Cílené využití NPK organickými suchými hnojivy a anorganickými tekutými dusíkatými hnojivy.
 14. Velmi dobrá disponibilita rostlin výživných látek v tekutých hnojivech.
 15. ...