Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Linky na snižování objemu komunálního odpadu.

Výroba paliva pro cementárny.
Úprava odpadů pro spalovny.

Drtiče firmy Green Machines a.s. Jsou konstruovány na drcení extrémně náročných materiálů, jako jsou kořeny stromů, železniční pražce, odpadní dřevo, netříděný komunální odpad přímo ze svozu, papír, kůže, pneumatiky, sklo, plechy až po celé karoserie aut apod.

Extrémně robustní a odolná konstrukce stroje jej předurčuje pro práci v těžkých podmínkách. Drtič je postaven na masivním rámu, který je ukotven do základu kotevními šrouby nebo na samotném rámu. Drtič je vybaven dvě mi pomalu točivým hřídelemi s navařenými drtícími segmenty ze speciálních slitin a výměnnými segmenty.

Využití drtiče DR/1000 a DR 2000 automatik a jejich nasazení v provozu.

Využití drtiče je oproti strojům z dovozu koncipováno jako univerzální drtič a s možností nasazením do extrémních podmínek. Drtič od firmy Green Machines  je konstruován, aby bez jakéhokoliv problému zvládnul netříděný komunální odpad včetně kovů betonu a dřeva, skla atd. a to v jedné směsi odpadů, není žádnou překážkou taková situace kdy je v komunálu  kus betonu nebo kámen. Drtiče jsou vhodné na likvidaci černých skládek a leze je na místo velké černé skládky dopravit a skládku likvidovat přímo v místě. Drtiče jsou vhodné k nasazení do kompletních linek pro výrobu paliva s komunálních odpadů pro cementárny, spalovny a při snížení objemu odpadů při transportu. Drtiče lze využít i na stávajících skládkách kde upraví odpady a tím je možnost prodloužení doby životnosti skládky a těleso a prostor skládky se lépe využije a více se zhutní ukládaný odpad. Možnost i nasazení na překladiště komunálního odpadů a tím snížení nákladů na svoz odpadů.

Nevozte peníze na skládku.

Snížení objemu odpadů o 80%