Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Komunální zpracování odpadů BRKO a BRO hygienizace procesů.

Mobilní systémy kompostáren a modulových biofermentorů.

Aerobní fermentace v biofermentorech

Kompostování v uzavřených biofermentorech.

Nová vyhláška č.341/2008 Sb. o podrobnostech k nakládání s BRO respektuje biotechnologie nové generace, kde kompostovací proces je urychlen v uzavřených prostorách a stanoví pro procesy podmínky, které vycházejí z technických možností dané technologie při bezpodmínečném dodržování ochrany životního prostředí.

Biofermentory patří do kategorie kompostárenských technologií, kde je vlastní proces aerobní fermentace technologicky aplikován a řízen v uzavřených prostorách biofermentoru, kde dochází k řízené aerobní fermentaci. Díky uzavřenému prostoru je možné probíhající procesy sledovat a řídit. Výsledkem je významné zkrácení doby potřebné pro degradaci a přeměnu vstupních surovin na konečný produkt, který je stabilizovaný. Současně se minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tím se řízená aerobní termofilní fermentace zásadním způsobem odlišuje od typických kompostáren. Významnou technologickou předností biofermentorů je skutečnost, že v uzavřeném fermentoru je možnost hygienizace substrátů pomoci teploty nad 50°C až 70°C, a tím dochází k ničení jak plevelných semen, tak k vlastní hygienizaci po dobu delší než 58 hodin.  Produktem procesu aerobní fermentace je kompost k agrotechnickému využití, nebo kompost k energetickému využití jako biopalivo. Vedlejším produktem fermentace je vodní pára, která je použita ve vlhčení biofiltru, které minimalizují jakékoliv zápachové látky při navážení nebo vyvážení biofermentorů. Při fermentaci se směs biomasy díky tvorbě huminových kyselin zbarvuje černohnědě.

Kompletní dodávka projektu kompostáren jednoduchých až po sofistikované provozy s výrobou biopaliv a bioplynu

  1. Kompletní projektová příprava realizace kompostáren pro územní a stavební řízení.
  2. Kompletní dodávka na klíč všech technologií pro kompostárny.
  3. Kompletní zpracování studií EIA, rozptylové studie, hlukové studie, ekonomika provozu.
  4. Plánování logistiky svozu odpadů.
  5. Zaškolení provozovatele kompostárny a výroby biopaliv.
  6. Servis strojů a dodávky náhradních dílů.
  7. Doplnění o projekty provozu o malé BPS do 500 KWh