Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Alternativní energie z KGJ elektřina a teplo

Využíváte k topení a ohřevu vody LPG.
Využijte KGJ na provoz s LPG.

Jedno medium dvakrát užitek.

Kogenerační jednotky LPG s výkonem 1,5 až 10 kW, vhodné pro rodinné domy a malé provozy.

Mikrokogenerační jednotka v povedení LPG. Může nahradit plynový kotel a kromě vytápění a teplé vody pokrývá rovněž spotřebu elektřiny vytápěné budovy. Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice. Kogenerační jednotku o výkonu 8 kW je možné využít u objektů, jako jsou obytné domy, kancelářské budovy, školy, úřady, hotely, penziony, areály menších firem ap. Vhodné je, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě, kde je kogenerační jednotka instalována.

Kogenerační jednotky LPG s výkonem 12 až 140 kW, vhodné pro malé a střední provozy.

Mikrokogenerační jednotka v povedení zemní plyn a bioplyn a LPG s vyšším výkonem zajistí vytápění, teplou vodu a spotřebu elektřiny větších budov nebo menšího komplexu budov. Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice. Kogenerační jednotku o výkonu 24 kW je možné využít u větších objektů, jako jsou velké obytné domy, kancelářské budovy, nemocnice, úřady, hotely, firemní areály ap. Vhodnější je, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě, kde je kogenerační jednotka instalována.