Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS.

Prefabrikovaný systém realiazce kompostáren a BPS kombinované suchého a mokrého systémy aerobní a anaerobní procesy využití odpadů.

Prefabrikovaný systém kompostáren a stanic BPS

Firma dokončila vývoj prefabrikovaného systému staveb kompostáren a BPS pro čtyřstupňový systém využití BRKO a BRO  hygienizace výroby biopaliv bioplynu a CNG. Systém je určen pro větší provozy od kapacity vstupních surovin nad 15 000 tun ročně do kapacity 35 000 tun ročně. Zahájení dodávek konec roku 2014 sériová výroba bude pro rok 2015. Přednosti realiazce prefabrikovaného systému jsou zejména v rychlosti stavby jednoduchosti enormní životnosti ceny technologie vysoké variabilitě provozu a kombinací s kompostárnami s možností výroby paliv. Bezodpadová technologie a procesy. Široká škála zpracovaných odpadů včetně hygienizace.

Výhody prefabrikovaného systému.

 1. Opakovaná výroba dílů a široký sortiment od kompostářských až po bioplynové provedení
 2. Díky spolupráci s přední firmou na technologie lehkých betonů snížení váhy prefabrikátu
 3. Manipulace s jednotlivými prefabrikáty v místě realizace
 4. Možnost sestavy v různých délkách a tím i objemech jednotlivých biofermentorů
 5. Systémy aerobní pro kompostárny
 6. Systémy anaerobní pro BPS
 7. Mechanická a chemická odolnost
 8. Rychlost výstavby kompostáren a BPS
 9. Variabilita velikosti provozních jednotek
 10. Rozšiřování provozu o další využití odpadů
 11. Prefabrikované systémy nejsou pevně spojené se zemí tím je lze považovat za technologie
 12. Vestavba do stávajících prostor budoucího provozovatele
 13. Možnost využití zpracování netříděných odpadů BRKO,BRO ,TKO a vybraných živnostenských odpadů
 14. Hygienizace procesu
 15. ...