Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Technologie zpracování odpadu BRO a BRKO.

Odpady živočišného a rostlinného původu.
Zpracování odpadů s jídelen, supermarketů, jatek, potravinářských provozu.
Rozšíření využití BPS pro proces hygienizace a separace nežádoucích příměsí.

Vážení zákazníci.

Předkládáme vám řešení technologické linky pro zpracování BRO a BRKO.  Živočišného materiálu BRO ,BRKO, a dalších odpadů jako jsou odpady z jatek potravinářských provozů jídelen restaurací a hotelů atd. Technické řešení linky je navrženo do extrémních podmínek a z nejvyšších zátěží pro trvalý chod 24 h. S odpady BRO a BRKO lze zpracovávat i suroviny rostlinného původu Vzhledem, na specifické vlastnosti vstupního materiálů BRKO a BRO . Kde největší problém tvoří balené odpady (potraviny atd.) Je linka řešená technicky tak aby separovala veškerý nežádoucí balast a dosahovala vysoké čistoty výstupní hmoty pro následné využití v provozech BPS. K lince je možné následně doplnit hygienizační zařízení dle požadavků konečného zákazníka. Možnost využití na BPS, provozu jatek, atd. Vstupy mohou být tvrdé, tuhé a tekuté kusové a šlachovité dále organické a rostlinné. Materiál může obsahovat obaly a kovy, igelit polyester atd.

  1. Technická dokumentace pro stavební povolení
  2. Montáž a instalace linek nebo jednotlivých strojů
  3. Dodávky kompletních linek a montáž na klíč
  4. Dodávky jednotlivých strojů a montáž na klíč
  5. Výkon linek od 100 Kg do 3000 Kg /hod
  6. Záruka 3 roky ode dne instalace a uvedení do provozu
  7. Kompletní servis a dodávky náhradních dílů
  8. Dotace na pořízení linky a rozšíření BPS
  9. Zpracování studii EIA a pachové studie
  10. Garantovaná cena za dodávku