Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS.

Postavte si malou BPS.
Nevozte peníze na skládku

Firma v roce 2014 až 2015 uvádí na trh modifikované verze bioplynových biofermentorů určených pro malé stanice BPS a to v provedení suché anaerobní fermentace a mokré s horizontálním nebo vertikálním mícháním. Tito biofermentory jsou určené pro kombinované provozy kompostáren a malé provozy do výkonu 9 až 100 kWH s využitím el. Energie a tepla v místě realizace. Možnost přímého využití bioplynu bez výroby el. Energie.

Kompletní dodávka modulů pro výrobu bioplynu.

 1. Návrh řešení provozu dle složení odpadů a vstupních surovin, které má zákazník k dispozici
 2. Základní studie provozu návrh ceny kompletní dodávky na klíč
 3. Technickou stavební příprava
 4. Stavební dokumentace pro uzemní řízení (jeli požadována)
 5. Stavební dokumentace pro stavební povolení (jeli požadována)
 6. Prováděcí stavební a technologické dokumentace (jeli požadována)
 7. Studie EIA
 8. Studie pachová
 9. Studie hluková
 10. Provozní řád
 11. Základní receptury
 12. Zajištění zkušebního provozu
 13. Kompletní dodávka technologií
 14. Uzavření smluv na servis techniky
 15. Provozní poradenství