Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování. KGJ na zemní plyn a bioplyn. KGJ na LPG. Městské areály na zpracování odpadů.

Komunální zpracování TKO-BRKO-BRO.

Nevozte peníze na skládku.
Sofistikované provozy pro využití TKO, BRKO,BRO a živnostenských odpadů.

Příležitost pro města a obce a soukromé investory.

V případě realizací provozu ze strany měst a obcí nebo sdružení investorů může dotace dosáhnout až 95% nákladů. Města a obce tím ušetří náklady na likvidaci odpadů, získají stabilní příjem a vytvoří nová pracovní místa. V případě, že město nebo obec vlastní skládku, prodlouží tím její životnost na mnoho let oproti plánované životnosti skládky.  Firma Green Machines a.s. zajistí kompletní realizaci komunální BPS a v případě přání investora zajistí kompletní provoz tak aby vlastní investor neměl jakoukoliv starost o provozování stanice. Další formou možnosti úspor měst a obcí je poskytnout soukromým investorům jen pozemek do pronájmu na 15 let za symbolickou cenu a na základě smlouvy poskytnou odpad na dobu 10 let. Tím se města a obce zbaví odpadů a výrazně ušetří a stabilizují cenu za likvidaci odpadů na mnoho let dopředu. Výhodu je skutečnost, že se města a obce nemusí nepodílet na financování projektu KBPS .

Proč realizovat centralizované regionální provozy na využití odpadů.

 1. Centrální místo kde se s odpady nakládá omezení roztříštěnosti nakládání s odpady v regionu
 2. Centrální řízení a kontrola provozovatele
 3. Snadná kontrolovatelnost provozu a nakládání s odpady a jednotná evidence
 4. Zabránění roztříštěnosti cen za sběr odpadů od jednotlivých provozovatelů (jednotná cena za odpady)
 5. Jasný výhledový koncept s nakládání s odpady v regionu na mnoho let dopředu nikoliv Snížení ukládání odpadů do skládek v regionu až o 80 %
 6. Likvidace diktátu cen od skládkařů a provozovatelů zpracování odpadu zejména svozové firmy.
 7. Omezení skryté korupce v oblasti odpadů
 8. Dlouhodobé řešení v souladu s požadavky EU
 9. Při využití technologie CNG výrazné snížení nákladů na svoz odpadů
 10. Omezení vlivu provozu na životní prostředí (bio filtry a vodohospodářsky zabezpečené stavby)
 11. Široký sortiment zpracovaných odpadů TKO BRKO BRO atd.
 12. Produkce hotových výrobků a zhodnocení vytříděných odpadů
 13. Stabilizace poplatků za odpady v dlouhodobém horizontu.
 14. Uzavřené areály s dálkovou kontrolou
 15. ...