Alternativní energie, zpracování bioodpadu pomocí BPS a KGJ.

Naše cesta k moderním technologiím a vývoje biofermentorů začala již před 25 lety.
Alternativní energie pro vás.

Bioplynové stanice - BPS. Městské a obecní kompostárny. Třídící linky. BRKO a BRO zpracování.

Kogenerační jednotky KGJ na zemní plyn a bioplyn.

KGJ na LPG. Drtiče. Městské areály na zpracování odpadů.

Technologie hygienizace využití trusu slepic.

Městské a obecní areály třídění a zpracování BRKO a BRO

Mobilní BPS bioplynové stanice
Modulové BPS prefabrikát
GM Biofermentory - hygienizace
Kompostárny městské a obecní

Ekologická výroba energie je budoucnost i pro vás!

 • Alternativní energie je tu pro vás a kolem vás!
 • Vaše nezávislost na dodavatelích energií je na vaší volbě.
 • Skoncujte s diktaturou dodavatelů a distributorů energií.
 • Rozhodujte se jen sami o účtech za energie.
 • Nevěřte, že alternativní energie je drahá.
 • To jen velcí výrobci a distributoři Vám jí draho prodávají.
 • Úspora pořizovacích nákaldů na KGJ a modulových BPS od firmy Green machines a.s.
 • Investujte, do výroby vlastních energií ušetřete náklady.
 • Vysoká návratnost projektů a provozu KGJ a mikro BPS.
 • Využití mikro KGJ na LPG ideální spojení pro vaše potřeby vytápění a el.energie.
 • Záruka na dodávky až 4 roky. Výměnný systém mikro kogeneračních jednotek.

Výroba alternativní energie je.

 • EKOLOGICKÁ - zemní plyn nebo LPG a Bioplyn jsou paliva ekologické.
 • EKONOMICKÁ - Rozumná návratnost investic v rozmezí 3-5 let!
 • EKONOMICKÁ – Výrazná úspora investičních nákladů na pořízení KGJ.
 • SOBĚSTAČNÁ - výroba vlastní energie z Vás činí nezávislými.
 • JEDNODUCHÁ - provoz je plně automatizovaný, tím jednoduchý.
 • TICHÁ - jednotky Green Machines se vyznačují velmi tichým chodem.
 • Možnost získání dotací na pořízení technologií KGJ a větrných turbín

Už máte, mobilní modulovou BPS využijte odpady k získání levné energie
Naše BPS nepotřebují pole!!!!!!

 • Variabilní řešení dle množství a skladby odpadů.
 • Úspora finančních prostředků obcí a měst za likvidaci odpadů.
 • Dodávky kompletních technologií BPS a výroby biopaliva na klíč.
 • Minimální náročnost na obsluhu.
 • Bioreaktory jsou mobilní, nepotřebujete stavební povolení.
 • Zpracování odpadů z jídelen a domácností, vč. zpracování tuků.
 • Výroba alternativních biopaliv technologií -aerobní fermentace.
 • Kompletní linky na zpracování bioodpadu BRO a BRKO.
 • Zpracování drůbežího trusu na kvalitní hygienizované hnojiva
KGJ-Kogenerační jednotky Zemní plyn a bioplyn
KGJ-Kogenerační jednotky na LPG
Linky na zpracování BRKO a bioodpady
Drtiče
Využití odpadu z chovu slepic - hygienizace